AVALO Energy Support
Knowledgebase
AVALO Energy > AVALO Support > Knowledgebase

Search help:


Moj partner/zakonec je prav tako licenčni partner podjetja AVALO – ali potem ob kvalifikaciji dobiva elektriko plačano dvakrat?

Solution

Račun za elektriko dobavitelj vedno obračuna lastniku priključka. Zaradi tega lahko elektriko brezplačno dobite le enkrat. Če ima partner drugi priključek, bo ob doseženi kvalifikaciji elektrika seveda dana na razpolago brezplačno.

Nasvet 3: Elektrika je brezplačna le, kadar ustrezni priključek oskrbuje podjetje e:mondo. Zato najprej zamenjajte dobavitelja in si šele nato priskrbite brezplačno električno energijo.

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Kako dolgo mi bo podjetje e:mondo dobavljalo brezplačno električno energijo?
Ali lahko z brezplačno licenco AVALO sodelujem tudi v distribucijskem sistemu?
Ali dobim provizije tudi samo za rezervacije pogodb za električno energijo?
Article details
Article ID: 84
Category: SL
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (2)

 
« Go back